آرشیو برچسب ها: قیمت اسکانیا G410 آذر 99

مشخصات فنی کشنده اسکانیا G410

مشخصات فنی کشنده اسکانیا جی410 های لاین یورو4+دی پی اف ابعاد و فواصل (میلیمتر)۵۹۵۵طول کامیون۲۵۵۰عرض کامیون۳۵۲۶ارتفاع سقف اتاق کشنده تا سطح زمین (بدون بادگیر)۳۷۰۰فاصله محوری۷۷۵مرکز محور عقب تا انتهای شاسیاوزان (کیلوگرم)۴۲۰۰۰وزن مجموع ناخالص مجاز قانونی مرکب (GCW)۱۹۰۰۰وزن مجاز وارد بر مجموع محورهای عقب و جلو (GVW)۷۰۴۹وزن کل شاسی (بدون بار)۷۵۰۰ظرفیت مجاز محور جلو (حداکثر)۱۱۵۰۰ظرفیت مجاز محور عقب (حداکثر)توجه: وزن ها ...

ادامه مطلب »