VOLVO FH 440

آکتروس 1845 MP4 و اف اچ440 ترک

کشنده های زیبای مرسدس بنز آکتروس تیپ4 سفید یورو6 با کد 1845 با یخچال سه محور کرون و ولوو اف هاش 440(به احتمال 99درصد) قرمز ترکیه ای عکس: 1400/1/11 شهرستان خوی-جاده خوی ارومیه بعد از ماه ها امروز دو سه تا عکس گرفتم

ادامه مطلب »