آرشیو برچسب ها: آکتروس 1844

آکسور های 1840 و آکتروس 1844 ترکیه ای

کشنده های مرسدس بنز آکسور 1840 تیپ2 و آکسور 1840 تیپ 3 شش سیلندر ردیفی و آکتروس 1844 شش سیلندر خورجینی ترک عکس ها در تاریخ 26 آذر ماه 98 در جاده ترانزیتی بازرگان تبریز نزدیک سه راهی ایواوغلی

ادامه مطلب »

آکتروس های MP1 و MP2 و MP3

کشنده های خاطره ساز مرسدس بنز آکتروس تیپ1 1843 مرسدس بنز آکتروس تیپ2 1844 و مرسدس بنز آکتروس 1844 تیپ3 ترک عکس ها در تاریخ 9 مرداد 1402 اتوبان شهید کسایی تبریز

ادامه مطلب »

آکتروس 1844 – 1846 – 1848

کشنده های پر قدرت مرسدس بنز آکتروس 1844(آبی) تیپ3 مگا اسپیس V6 آکتروس 1846(سبز) تیپ3 مگا اسپیس V6 آکتروس 1848(قرمز) تیپ3 مگا اسپیس V8 عکس: مهر ماه1401 ایلام-سامان عزیز

ادامه مطلب »

مرسدس آکتروس های 1844 – 1846 – 1848

کشنده های پر قدرت و اقتصادی بنز آکتروس 1848 شش سیلندر خورجینی(قرمز) آکتروس 1846 خورجینی 6 سیلندر عکس دومی آکتروس های 1844 شش سیلندر خورجینی عکس سوم و چهارم و پنجم عکس: سامان عزیز از ایلام تیر و مرداد 1401

ادامه مطلب »

مرسدس آکتروس های 1848 و 1844 ام پی3

کشنده های زیبا و خاطره ساز مرسدس بنز آکتروس 1848 و 1844 تیپ3 سقف بلند مگا اسپیس کابین با یخچال های وارداتی عراقی عکس: سامان عزیز تیر و مرداد 1401 ایلام

ادامه مطلب »